Salgs- og leveringsbetingelser

Indledning

Dkc-as.dk og alle subdomæner herunder drives i Danmark af: A/S Dansk Kugleleje Center, CVR-nummer 11 75 91 49, Mileparken 29, 2730 Herlev.

Dkc-as.dk ejes af: A/S Dansk Kugleleje Center, domænet blev registreret i 2000.

Du kan kontakte A/S Dansk Kugleleje Center pr. telefon: 44 84 33 88 eller via mail: dkc@dkc-as.dk.

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på dkc-as.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne.

Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering pr. email for vores modtagelse af din bestilling. A/S Dansk Kugleleje Center forbeholder sig retten til at ændre eller annullere en ordre efter bestilling som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt, fair-use klausul og lignende situationer. 

Bestilling og betaling

Dkc-as.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage online køb, når butikken er åben og tilgængelig.

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.

Eventuelle ekstra betalinger for fx fragt vil først blive udregnet, umiddelbart inden du er klar til betale.

Du er forpligtet til at oplyse en korrekt adresse til leveringen af varerne. Hvis adressen, du har oplyst, ikke kan bekræftes, forbeholder A/S Dansk Kugleleje Center sig ret til at tilbageholde levering og annullere ordren.

Annullering af ordrer

Dkc-as.dk kan annullere en ordre, hvis ikke det er muligt at levere den bestilte vare. Du vil blive underrettet hvis en sådan situation skulle opstå, ligesom enhver betaling eller reservation foretaget på et betalingsmiddel vil blive returneret/annulleret.

Fragt

A/S Dansk Kugleleje Center bestræber sig på at leverer de bestilte varer indenfor 1-2 hverdage efter vi har modtaget din bestilling, med mindre andet er aftalt i købsprocessen. Fragtomkostningen afhænger af leveringsmetode og leverandør. 

Når du handler som erhverv (B2B)

For at handle som erhverv på dkc-as.dk kræver det at du først har anmodet om en erhvervskonto, hvor du herefter får udleveret et login til webshoppen. Du kan anmode om en erhvervskonto via en af vores formularer på dkc-as.dk. Alle priser vises som udgangspunkt ekskl. moms. Prisen kan dog også aflæses inkl. moms.

Minimumsbeløb for et køb på dkc-as.dk er 80 kroner ekskl. moms og fragt (GÆLDER KUN ERHVERV).

Der ydes INGEN fortrydelsesret når du køber som erhverv.

Varer tages ikke retur, med mindre der indgås skriftlig aftale herom. En sådan aftale skal indgås skriftligt med accept fra Heidi Rismose. Såfremt det aftales at varer kan returneres, skal retur-sendinger være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af originalfakturaens nummer og dato. A/S Dansk Kugleleje Center forbeholder sig ret til ved kreditering at foretage et fradrag af et returneringsgebyr på minimum 20% af faktureret pris eller minimum DKK 100 pr. returneret varelinje. Dele, som ikke kan genanvendes, fratrækkes kreditnotaen. Kreditnota med en værdi på under DKK 300,00 vil ikke blive udstedt. 

Gyldighed og anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra A/S Dansk Kugleleje Center, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 1. Pris Alle priser angives for kunder med login i danske kroner (DKK) ekskl. moms og evt. skatter og afgifter, hvis ikke andet er anført. Hvis salg er aftalt i udenlandsk valuta, forbeholder A/S Dansk Kugleleje Center sig ret til prisændringer som følge af ændringer i valutakurser. 
 2. Betaling
  Betaling skal ske jævnfør den på fakturaen angivne betalingsbetingelse. Efter forfaldsdato beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned samt renters rente. Dertil kommer et rykkergebyr på DKK 100,00. Køber er ikke berettiget til at modregne i købesum med mindre modkravet er skriftligt anerkendt af A/S Dansk Kugleleje Center. Hvis købers betalingsevne efter A/S Dansk Kugleleje Center’s opfattelse forringes væsentligt, er A/S Dansk Kugleleje Center berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse for købesummen.
 3. Ejendomsforbehold
  Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger.
 4. Levering
  Levering sker for købers regning og risiko, med mindre andet er skriftligt aftalt. Emballage som paller og pallerammer debiteres den enkelte forsendelse. A/S Dansk Kugleleje Center tager ikke paller og pallerammer retur. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Standard lagervarer sendes normalt samme dag eller dagen efter. 
 5. Annullering
  Ordren, der helt eller delvis er tilvirket efter købers anvisning, kan ikke annulleres.
 6. Mangler
  Ved mangler skal køber senest 8 dage efter modtagelse skriftligt reklamere over for A/S Dansk Kugleleje Center. Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved det solgte, hvis ikke reklamation har fundet sted inden for 12 måneder efter ibrugtagning, maksimalt 18 måneder efter levering. A/S Dansk Kugleleje Center hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af manglen.
 7. Produktansvar
  A/S Dansk Kugleleje Center er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte. A/S Dansk Kugleleje Center hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekter ved det solgte. Et erstatningskrav eller krav om forholdsmæssig afslag over for A/S Dansk Kugleleje Center kan ikke overstige det fakturerede beløb for den solgte genstand.
 8. Returnering
  Varer solgt af A/S Dansk Kugleleje Center tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter tildeling af returordrenummer. Imødekommes dette ikke, returneres varen til kunden for dennes regning. Returvarer må ikke være beskadiget eller have været anvendt, og emballagen skal være intakt. Kun varer, som ikke er kundetilpasset, tages retur. For alle returvarer beregnes et gebyr på minimum 20% af faktureret pris eller minimum DKK 100 pr. returneret varelinje. Dele, som ikke kan genanvendes, fratrækkes kreditnotaen. Kreditnota med en værdi på under DKK 300,00 vil ikke blive udstedt. Skaffevarer og udgående varer tages ikke retur.
 9. Dokumenter
  Alle oplysninger og data i A/S Dansk Kugleleje Center’s generelle salgsmateriale enten på skrift eller elektronisk på dkc-as.dk, herunder tegninger, produktbeskrivelser og –mål, kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, der i skriftlig aftale udtrykkeligt henvises til disse. Der tages forbehold for fejl i data fra leverandører og A/S Dansk Kugleleje Center egen dokumentation.
 10. Force majeure
  A/S Dansk Kugleleje Center hæfter ikke for forsinkelser eller manglende opfyldelse af indgåede aftaler som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, brand, hærværk, naturkatastrofe, generel vareknaphed eller andet, som A/S Dansk Kugleleje Center ikke har kunnet undgå og hvis følger A/S Dansk Kugleleje Center ikke har kunnet afværge. Begge partner kan skriftligt ophæve en aftale, når opfyldelse har været umulig i mere end 2. måneder pga. force majeure.
 11. Lovvalg og værneting
  Enhver tvist mellem partnerne afgøres efter dansk ret.

Når du handler som privatperson (B2C)

For at handle som privatperson på dkc-as.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af et gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Alle priser vises som udgangspunkt inkl. moms.

Vi tager ikke kortgebyr og beløbet hæves først på dit kort når varen afsendes. Minimumsbeløb for et køb på dkc-as.dk er 200 kroner ekskl. moms.

14 dages fortrydelsesret

Når du handler på dkc-as.dk har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art. Det er ikke tilladt at bryde plomberinger, forseglinger eller beskyttende indpakninger.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Hvis du ønsker at fortryde dit køb, skal du skrive en mail til dkc@dkc-as.dk hvor du oplyser om følgende:

 • Faktura eller ordrenummer (påkrævet)
 • Fulde navn (påkrævet)
 • E-mail der er benyttet til køb (påkrævet)
 • Telefon/mobil nr. (pårkævet)
 • Varenumre og antal der sendes retur (påkrævet)
  • Eks. 10 stk. 6204-2RS, 5. stk. OTS01202407, osv.
 • Begrundelse for returnering (påkrævet)

Husk at angive faktura eller ordrenummer inde i pakken!

VIGTIGT

Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt.

Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor kvittering fra speditør samt evt. track and trace-nummer.

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få eventuelle fragtomkostninger tilbage. Manglende original emballage kan eksempelvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage. Alle mærker skal sidde på varerne.

Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder. Du  bedes sende varerne til:

A/S Dansk Kugleleje Center
Mileparken 29
2730 Herlev
Danmark

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. 

Dokumentation for dit køb samt returformular

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb.

A/S Dansk Kugleleje Center "FAIR USE"-KLAUSUL

Har A/S Dansk Kugleleje Center begrundet mistanke om, at der fra kundens side foreligger misbrug, svindel, chikane, overdreven/patologisk købsadfærd, vil vi afvise bestillingen med henvisning til denne ”fair use”-klausul. 

Mistanke er i den sammenhæng baseret på en række objektive, ikke-diskriminerende kriterier, herunder: En afvejning/vægtning af købsfrekvens, ordresammensætning, retursammensætning, brug af gratis levering og retur, forsinkede returneringer/ej afhentede ordrer, påståede manglende varer i forsendelser enten udgående eller indgående, multi-returneringer (bestilling af og returnering af identiske varer gentagne gange), forsøg på omgåelse af en tidligere afvisning, anvendelse af falsk eller en andens identitet. Vi lægger vægt på, at adfærden samtidigt er systematisk, og ikke tilfældig/enkeltstående.

Identificeringen af købsmønstre der må anses for at være abnorme og uden for rækkevidden af det, som vi anser for ”acceptabel købsadfærd og købskultur", sker via en algoritme, der baserer sig på en række forskellige parametre. Såfremt en kunde identificeres af algoritmen, vil vi fra sag til sag vurdere, om en kunde skal nægtes at foretage en bestilling hos A/S Dansk Kugleleje Center – enten for en periode eller for altid.   

Såfremt vi genkender uacceptabel købsadfærd som beskrevet ovenfor, forbeholder vi os retten til at afvise at indgå handler med de pågældende kunder og/eller sætte de pågældende kunder på pause. Som i ethvert tilfælde er en handel først endeligt indgået med A/S Dansk Kugleleje Center, når vi har sendt en ”ordrebekræftelse og kvittering”.

”Fair use”-klausulen forhindrer ikke kunder i at returnere, men kan i konkrete tilfælde forhindre kunder i at købe. ”Fair use”-klausulen bringes således ikke i anvendelse på allerede accepterede bestillinger.

Tilbagebetaling

Når vi modtager varen, kontrollerer vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet, indenfor 14 dage.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur.

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.

BEMÆRK:

Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi

 • du reelt har taget varen i brug,
 • den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
 • du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
 • du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype m.m.

Hvis en vare er returneret i modstrid med vores returpolitik, så er vi ikke forpligtede til at refundere dig for varen.

Reklamation - Hvis der er noget galt med varen

Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Du har jvf. loven 24 mdrs. reklamationsret.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal kontakte os inden for ”rimelig tid”

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 1 uge efter fejlen blev opdaget.

Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til dkc@dkc-as.dk eller telefonisk på 44 84 33 88.

For at vi kan vurdere din reklamation, skal vi bede dig om følgende:

 1. Send os en kort beskrivelse af, hvordan skaden eller defekten er opstået. Bemærk venligst, at du bør kontakte vores kundeservice, så snart du opdager defekten.
 2. For at dokumentere defekten skal du sammen med beskrivelsen sende 4-5 billeder.

Defekten skal fremgå tydeligt på minimum ét af billederne. Derudover skal du sikre, at dine fotografier viser hele produktet, én gang foran og bagpå.

 1. Send billederne pr. mail til dkc@dkc-as.dk
 2. Oplys venligst hvilket ordrenummer varen er købt på – eller vedlæg kopi af ordrebekræftelse/kvittering
 3. Efter vi har modtaget dine billeder, behandler vi hurtigst muligt din reklamation.

Ved berettiget reklamation refunderer vi rimelige fragtomkostninger.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger ved at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track and trace-nummer.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Persondata

For at kunne handle på dkc-as.dk skal du som minimum oplyse:

 • Navn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Når du foretager et køb via en erhvervskonto, så kan du logge ind og finde din ordrehistorik, både nye og tidligere ordrer.

Indsamlingen af personlige kundeoplysninger på dkc-as.dk sker inden for rammerne af eksisterende lovgivning og EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Dkc-as.dk indsamler informationer fra brugere fra fem kilder:

 • Fra cookies, når du besøger vores websites, f.eks. IP-adresse, land, viste sider, viste kategorier, viste mærker, interaktion/klik og søgninger.
 • Fra køb, f.eks. demografiske data, emailadresse, betalingsoplysninger, varer, ordrebeløb, rabatniveau, mærker og hyppighed. Herunder transaktions-emails, f.eks. ordrebekræftelse, forsendelsesbekræftelse og refusionsbekræftelse.
 • Fra brugeradfærd og -engagement i den afsendte kommunikation (email, SMS, direct mail eller telefon), f.eks. åbningshastighed, klikhastighed og tid brugt på læsning af emailene, afsenderdomæne og type af emailklient.
 • Fra brugere, der giver oplysninger om sig selv (f.eks. ved tilføjelse af et favoritmærke eller informationer til kundeprofilen)
 • Fra kreditvurdering fra tredjepartsvurderingsvirksomhed.

Formålet med indsamling af informationerne tjener forskellige områder:

 • Forpligtelser. For at opfylde vores forpligtelse til dig som kunde eller bruger af vores service – som f.eks. køb, fakturering og kundeservice.
 • Kundeservice. For at kunne udføre kundeservice, email, chat eller telefon. Besvare spørgsmål i forhold til din ordre eller tidligere ordrer, rette fejl og vejlede kunden.
 • Markedsføring. At vise inspiration, produkttilbud/services og personlige anbefalinger via web, email, SMS, direct mail, telefon og via tredjepartsmarkedsføring.
 • Kundeoplevelse. For at forbedre kundeoplevelsen ved interaktion med A/S Dansk Kugleleje Center, som f.eks. personliggørelse af din oplevelse på dkc-as.dk, udvikling af nye funktioner, services og produkter. Dette omfatter også at administrere, beskytte, drive og vedligeholde vores websites, systemadministration og sikkerhed og give samtykke til aggregerede statistikker om brug af sitet, køb og til at forbedre forståelsen af vores kunders præferencer.
 • Bedrageri og risiko. For at forhindre bedrageri og udføre risikovurdering.
 • Lovgivning. For at overholde gældende lovgivning.

Tidsrum for dataopbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode, som er nødvendig til opfyldelse af de formål, der er skitseret i disse Vilkår og betingelser, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt iht. lovgivningen af juridiske, skattemæssige eller regulatoriske årsager eller andre lovlige forretningsformål.

Formål

Tidsrum

Markedsføringsformål for dkc-as.dk

5 år efter din seneste aktivitet, f.eks. køb, kommunikationsaktivitet eller besøg på vores websites.

Hvis du har givet din tilladelse til markedsføring (email, SMS, telefon mv.), og så længe vi har din tilladelse.

Ordrehistorik samt forpligtelser til opfyldelse af ordrer på dkc-as.dk

7 år eller så længe vi er forpligtet til for at overholde de fornødne lovbestemte krav.

Kundeservice for dkc-as.dk

5 år eller så længe vi er forpligtet til for at overholde de fornødne juridiske krav.

Kundeoplevelse for dkc-as.dk

5 år efter din seneste aktivitet, f.eks. køb, kommunikationsaktivitet eller besøg på vores websites.

Hvis du har givet din tilladelse til markedsføring (email, SMS, telefon mv.), og så længe vi har din tilladelse.

Bedrageri og risikovurdering for dkc-as.dk

5 år eller så længe vi er forpligtet til for at overholde de fornødne lovbestemte krav.

Overholde lovgivning for dkc-as.dk

Så længe vi er forpligtet til for at overholde de fornødne lovbestemte krav.


Browsing

Når du besøger dkc-as.dk, indsamler vi informationer om alle besøg på vores website. Vi anvender disse informationer til at forbedre din brugeroplevelse, evaluere brugen af individuelle elementer på dkc-as.dk og til at understøtte vores markedsføring.

Automatisk login

Baseret på forskellige parametre, som f.eks. IP-adressen, enheden og cookies, registrerer dkc-as.dk automatisk, hvem du er, når du flytter mellem forskellige sider og services på websitet. Dette betyder, at hvis du er logget ind på vores website, så bliver du automatisk logget ind, næste gang du besøger dkc-as.dk fra den samme enhed. 

Analytisk værktøj

Vi anvender forskellige analyseværktøjer, som f.eks. Google Analytics, der hjælper os med at indsamle statistikker om brugen af dkc-as.dk for at give dig en bedre oplevelse.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Nyhedsbreve

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, accepterer du at modtage A/S Dansk Kugleleje Center emails med inspiration, eksklusive tilbud og personlige anbefalinger. Meddelelser inkluderer indhold fra dkc-as.dk. Meddelelserne sendes via vores tredjepartssoftware, der overholder GDPR's krav til databeskyttelse. Vi anvender dine køb og browsingdata til at skræddersy de tilbud, vi sender til dig. Du kan når som helst framelde dig.

De meddelelser, du modtager fra os via email, SMS, telefon eller fysisk post, er skræddersyet til dig i overensstemmelse med din(e) informationer, vaner, browsingadfærd, købsadfærd, og hvor engageret du er i den kommunikation, vi har med dig via email, SMS, direct mail eller pr. telefon.

For at sikre at disse emails ikke ender i din spam-mappe, overvåger vi, om de meddelelser, der er sendt til den individuelle modtager, har kunnet leveres. Vi anvender et tredjepartsoftwareværktøj til at følge op på og analysere leveringsevnen.

For at stoppe modtagelse af vores nyhedsbreve skal du klikke på det link, der findes i bunden af hver email.

Cookies

Ved at benytte dkc-as.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Misligholdelse

I tilfælde af at kunden misligholder forpligtigelser i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser kan A/S Dansk Kugleleje Center afbryde eller begrænse din brug af A/S Dansk Kugleleje Center website, ligesom ordrer ikke vil kunne placeres.

Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse

 • Kunden giver urigtige oplysninger om navn, adresse, mailadresse, telefonnummer
 • Kunden udøver chikane mod A/S Dansk Kugleleje Center, vores medarbejdere eller vores kunder

A/S Dansk Kugleleje Center forbeholder sig endvidere ret til at forhindre eller begrænse kundens fremtidige brug af websitet dkc-as.dk. 

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte dkc@dkc-as.dk eller på telefon 44 84 33 88. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr

Lovvalg og værneting

Køb af varer på dkc-as.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

Adgang til data samt ændring, opdatering eller fjernelse af data

Som kunde har du ret til adgang til dine indsamlede datakategorier (artikel 15, 16 og 17), og du kan gøre indsigelse mod registreringen i henhold til de relevante regler i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Ved relevant henvendelse vil vi opdatere, ændre eller fjerne personoplysninger, som vi kontrollerer, med forbehold for overtrædelse af  lovgivning.

Vi kan afslå anmodninger, der uden grund gentages, kræver uforholdsmæssig stor teknisk indgriben (f.eks. udvikling af nyt system eller i væsentlig grad ændring af eksisterende processer) eller påvirker andre enkeltpersoners persondata. Alle forespørgsler vedr. dette skal rettes direkte til kundeservice via email dkc@dkc-as.dk

Dataansvarlig for dkc-as.dk er A/S Dansk Kugleleje Center.